ផលិតផល

ផ្កាឈូកខ្យល់

  • ផ្កាឈូកទ្វារដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    ផ្កាឈូកទ្វារដោយស្វ័យប្រវត្តិ

    បន្ទប់ងូតទឹកខ្យល់ទទួលយកទម្រង់នៃលំហូរខ្យល់។កង្ហារ centrifugal ចុចខ្យល់ដែលត្រងដោយតម្រងមុននៅក្នុងប្រអប់សម្ពាធអវិជ្ជមានចូលទៅក្នុងប្រអប់សម្ពាធឋិតិវន្ត ហើយបន្ទាប់មកខ្យល់ស្អាតដែលផ្លុំចេញដោយក្បាលម៉ាស៊ីនខ្យល់ឆ្លងកាត់កន្លែងធ្វើការក្នុងល្បឿនខ្យល់ជាក់លាក់មួយ។ភាគល្អិតធូលី និងភាគល្អិតជីវសាស្រ្តរបស់មនុស្ស និងវត្ថុនានាត្រូវបានយកទៅឆ្ងាយ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃការសម្អាត។