វីដេអូ

វីដេអូ

ឧបករណ៍កែច្នៃសាច់ និងបន្លែ

ប្រដាប់​កិន​សាច់

ម៉ាស៊ីនបង្កើតសាច់ Patty ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

បន្ទាត់កែច្នៃសាឡាត់

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតបន្លែ

ម៉ាស៊ីនបោកគក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្ងួតធុងដែកអ៊ីណុក

អនាម័យ កំចាត់មេរោគ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវស្វ័យប្រវត្តិ