ផលិតផល

ទូខោអាវ/ទូខោអាវ

  • សោទ្វារដែកអ៊ីណុកចំនួនប្រាំមួយ។

    សោទ្វារដែកអ៊ីណុកចំនួនប្រាំមួយ។

    សោរដែកអ៊ីណុក 304 ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ប្តូរអាហារនៃសិក្ខាសាលា ដែលងាយស្រួលសម្រាប់បុគ្គលិកក្នុងការផ្ទុកទំនិញ។ ផ្នែកខាងលើនៃសោមានជម្រាលសម្រាប់សម្អាតងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងការបើកខ្យល់ និងស្លាកសញ្ញា; រចនាប័ទ្មនៃសោអាចជា បានជ្រើសរើស ដូចជាសោសម្ងាត់ធម្មតា សោស្នាមម្រាមដៃ សោពាក្យសម្ងាត់ជាដើម។